David i Goliat – La primavera de les economies diverses

Por Lucia Bertell, Marco Deríu, Antonia de Vita y Giorgio Goretti
Traducció: Joaquín Martínez Ortiz
Coediciones

Motivats per un interés real, al mateix temps científic i existencial, per investigar de prop què hi ha més enllà de l’homo economicus que per a molts ha perdut brillantor i credibilitat, vam constituir, fa tres anys, un grup interdisciplinari entre la Universitat de Verona i la Universitat de Parma per a llançar entre les investigadores i els investigadors una aposta col·lectiva cap a aquells processos econòmics i socials que intenten marcar la diferència i la discontinuïtat respecte a una interpretació corrent de l’econòmic que, encara que siga hegemònica, no és ni l’única possible ni l’única viable.