Un nou moment de formació i, per tant, de reflexió i apertura cultural, ètica i política, convoca aquesta nova edició dels seminaris d’estiu, una convocatòria que, com les altres realitzades, busca despertar la pluralitat de veus, significats i pràctiques submergides i subalternes així com servir d’espai-temps d’encontre, entre dones i homes que aposten de manera clara i transparent per la llibertat.
I aquesta, la llibertat campant, requereix de treball cre-actiu i co-operatiu, dialògic i emancipador en un temps ple d’excepcions –organitzatives, territorials, culturals, educatives…- que conformen, de manera negativa, egoista i infantil, les dimensions tant de la vida activa com de la contemplativa, però la llibertat i el ben fer terminen surant en el cor de la condició humana i, d’aquesta manera, caldria concebre l’aprenentatge com la forma específica i singular de viure com a dones i homes; la dona i l’home com aprenents perennes. I si aquest aprenentatge és real i autèntic requereix i suscita una vida viscuda com a testimoni que, a la vegada, imbrica l’aprenentatge recursivament i és veritable praxi educativa, en el context comú de la vida quotidiana. Així doncs necessitem i desitgem una veritable pràctica educativa, sociocultural, ètica i política, humanitzadora i alliberadora, que ens proporcione paraules i expressions, perspectives i dimensions, àmbits i accions… Que travesse les institucions i les persones, els paisatges i els passatges i faça aflorar una vida nova, singular i comú. Un nuevo momento de formación y, por tanto, de reflexión y apertura cultural, ética y política, convoca esta nueva edición de los seminarios de verano, una convocatoria que, como las otras realizadas, busca despertar la pluralidad de voces, significados y prácticas sumergidas y subalternas así como servir de espacio-tiempo de encuentro, entre mujeres y hombres que apuestan de manera clara y transparente por la libertad…

Identitats de genre i canvi social

DESIGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA

Alicia Gil Gómez

INDIVIDUALITZACIÓ I BENESTAR. UNA REFLEXIÓ DES DEL GÈNERE

Sandra Obiol Francés

IDENTITATS DE GÈNERE I CANVI SOCIAL

CONCLUSIONS. Dolors Monferrer y Pascual Murcia

MITOLOGÍA

SEXISMO Y REDACCIÓN PERIODÍSTICA

BENGOECHEA, Mercedes y CALERO, María Luisa.

Raons d’un medi rural viu

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA “NUEVA RURALIDAD SUSTENTABLE”

David Gallar Hernández

Razones de un Mundo rural Vivo

Cristina Sancho

“Raons d’un medi rural viu”

Conclusions. Juan Manuel Sanchis y Maria José Picher

Soberanía Alimentaria

Revisar actituds, crear condicions i promoure aprenentatges en l’educació

ÈTICA I COMPROMÍS PROFESSIONAL

Xavier Besalú

REVISAR ACTITUDES, CREAR CONDICIONES Y PROMOVER APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN

M. Dolores Jurado Jiménez

REVISAR ACTITUDES, CREAR CONDICIONES Y PROMOVER APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN

Conclusiones. Paqui Borox y Iolanda Corella

REVISAR ACTITUDES, CREAR CONDICIONES Y PROMOVER APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN

Conclusiones, M. Dolores Jurado Jiménez

Nous reptes de la participació i impactes en la vida democràtica

DESIGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA

Oscar Rebollo

NOUS REPTES DE LA PARTICIPACIÓ I IMPACTES EN LA VIDA DEMOCRÀTICA

Albert Mora

Nuevos retos de la participación e impactos en la vida democrática

Marina Aparicio Barberán y Emilio lucio Villegas Ramos

Informe sobre la reforma del sistema electoral

José Ramón Montero y Pedro Riera.

¡Indignados!

Manifiesto de los comunes

LA REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL

Puede solicitar la compra de esta serigrafía enviando un correo a: info@institutpaulofreire.org

Indique la referencia «Compra de serigrafía Moscardó» y sus datos de contacto para que podamos informarle.

Grabado 2011.

Diseño: Luis Moscardó
Precio: €210,00 + gtos. envío.

(Puede hacer click sobre la foto para ampliarla)