La capacitat de transformar: educació permanent, polítiques i convivencialitat